Обществени поръчки

Проектиране и изграждане на нов захранващ водопровод Фериботен комплекс Варна

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689860&newver=2