Обществени поръчки

Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Бургас

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=693629&newver=2