Обществени поръчки

Преустройството на ІV етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=693831&newver=2