Обществени поръчки

Изготвяне на проект и изпълнение на разрушаване на съществуваща сграда и изграждане на прилежаща инфраструктура в поземлен имот в гр. Варна, курортен комплекс Св. св. Константин и Елена, собственост на НОИ

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=694135&newver=2