Обществени поръчки

Реконструкция и модернизация на централен футболен терен на Градския стадион – гр. Ямбол

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=693399&newver=2