Обществени поръчки

Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре - Оризово и Стралджа - Церковски, част от проект: Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2, по обособени позиции

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=697174&newver=2