Обществени поръчки

Инженеринг (проектиране и строителство) за преустройство и основен ремонт на сградния фонд на Клиника по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=697157&newver=2