Обществени поръчки

Извършване на текущ ремонт на ет. VІІІ в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, и филиала в гр. Поморие

Извършване на текущ ремонт на ет. VІІІ в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, и филиала в гр. Поморие. https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=739708&mode=view