Обществени поръчки

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Петрич

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Петрич. https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=739592&mode=view