Обществени поръчки

Извършване на СМР – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две ОДЗ-та и доставка и монтаж на абонатна станция в едно СОУ на територията на СО, район „Младост”

Извършване на СМР – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две ОДЗ-та и доставка и монтаж на абонатна станция в едно СОУ на територията на СО, район „Младост”. https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=739554&mode=view