Обществени поръчки

Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г

Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Възложител:Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 13 999 000 лева Краен срок за изпълнение: Дата: 30.09.2017 г. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.08.2016 г. Час: 17:00 Отваряне на офертите: София, пл. „България” №1, основна сграда на НДК, ет. 4, заседателната зала Дата: 29.08.2016 г. Час: 10:00 За контакти: Жорж Радушев Факс: +359 2865-7053 Адрес: пл. „България“ №1 Адрес на възложителя: https://www.ndk.bg Телефон: +359 29166057 E-mail: gradushev@ndk.bg