Обществени поръчки

Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. "Тодор Кирков",кв. „Вароша

Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. "Тодор Кирков",кв. „Вароша" https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768530&mode=view