Обществени поръчки

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап VI – ти - 10 обособени позиции във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Благоевград

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап VI – ти - 10 обособени позиции във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Благоевград https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769497&mode=view