Обществени поръчки

изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови“

изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови“ https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769443&mode=view