Обществени поръчки

Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Смолско

Наименование: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона” Възложител: Община Мирково Oсн. предмет: 45332200 Прогнозна стойност: 991 929.57 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2017 Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: В сградата на Общинска администрация Мирково, находяща се на адрес: с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски" № 35, етаж 2, Конферентна зала № 2. Дата: 01/09/2017 Местно време: 10:00 За контакти: Нели Кенанова - Специалист ППОП Факс: +359 7182-2550 Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 35 Адрес на възложителя: https://www.mirkovo.bg Телефон: +359 7182-2286 E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=798949&mode=view