Обществени поръчки

Наименование: Основен ремонт на моста Чавдар /ново съоръжение/.

Наименование: Основен ремонт на моста Чавдар /ново съоръжение/.

Възложител: Столична община

Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с ремонта на моста „Чавдар” /ново съоръжение/, район Подуяне.

Oсн. предмет: 45221100: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове

Kраен срок за изпълнение: 31/12/2011

Срок за получаване на документация за участие: 19/04/2011, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/04/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: "Московска" 33

Дата: 02/05/2011, 10:00 ч.

За контакти: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. " Париж " №1, ст.2

Факс: 02 9809866

Адрес: София, ул."Московска"№33

Телефон: 02 9809866

E-mail: dmitkova@sofia.bg


Виж цялата поръчка