Обществени поръчки

Наименование: Изграждане на културен център в с. Пиргово, община Иваново и реконструкция на културен център в с. Щръклево, община Иваново.

Наименование: Изграждане на културен център в с. Пиргово, община Иваново и реконструкция на културен център в с. Щръклево, община Иваново.

Възложител: Община Иваново

Описание: Строително - монтажни работи по изпълнение на обект "Изграждане на културен център в с. Пиргово, община Иваново и реконструкция на културен център в с. Щръклево, община Иваново".

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Доп. предмети: 45212000: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради

Прогнозна стойност: 2 958 004 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 20

Срок за получаване на документация за участие: 18/04/2011, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/04/2011, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Административната сграда на Община Иваново - с. Иваново ул."Олимпийска" № 75

Дата: 29/04/2011, 14:00 ч.

За контакти: Радка Данева 

Факс: 08116 2253

Адрес: с. Иваново, ул. "Олимпийска" 75

Телефон: 08116 2253


Виж цялата поръчка