Обществени поръчки

Обновяват блок в жк „Младост 1” по НПЕЕМЖС

Столичната община обяви обществена поръчка за обновяване за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС - инженеринг (проектиране и строителство) за бл. 103, жк „Младост 1”. Зданието е въведено в експлоатация 1979г, състои се от 153 апартамента, 18 (17 + технически етаж) надземни етажа. Общата разгъната застроена площ е 15660 кв.м. Стойността на дейностите е 2 114 100.00 лв. без ДДС. Оценката по технически показатели ще има тежест 40, а предложената цена 60. Продължителността е 240 дни. Оферти се приемат до 10.07.2018