Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за Гърция и Транзитния газопровод за Македония

Прочетена: 398

Наименование:  Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за Гърция и Транзитния газопровод за Македония

Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД – Изпълнителен директор

Oсн. предмет: Продължителност в дни: 270

Прогнозна стойност: 471 500 лева

Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 270

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2018    Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес: гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ №66

Дата: 08/10/2018   Местно време: 14:00 

За контакти: Владислав Петров; Кремена Николова

Факс: +359 29250063

Адрес: бул. „Панчо Владигеров“ №66

Адрес на възложителя: www.bulgartransgaz.bg

Телефон: +359 29396351/+359 29396690

E-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=866393&mode=view

Сподели в социалните мрежи

Автор на 17.09.2018. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: