Обществени поръчки

Обявиха търг за ремонта на минералната баня в „Овча купел”

Столичната община обяви търг за възстановяването на минералната баня в „Овча купел”. Това е първият етап от ремонта на сградата, която е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност, с категория "местно значение”. Стойността на дейностите е 2741593.00 лв. без ДДС. Поръчката е разделена на обособени позиции. Първата от тях е за проектиране и изпълнение на обект: „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на баня „Овча купел“ в уелнес и спа с ползване на минералната вода. Техническата оценка ще носи 60 т. като ”Организация и изпълнение на проектирането” ще носи 30 точки, а „Предложение за изпълнение на строителството” останалите 30 т. Стойността е 2704093 лв. без ДДС. Втората обособена позиция е за изготвяне на комплексен доклад за съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на СМР на обекта. Стойността на позицията е 37 500 лв. без ДДС. Продължителността на поръчката е 300 дни. Оферти се подават до 13 януари. http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=947519&mode=view