Обществени поръчки

КЕВР ще проведе закрити заседания за цената на природния газ,топлинната и електрическата енергия във връзка с изменението на цените на природния газ

От 14.00 часа Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе закрити заседания, на които ще приеме окончателните решения за цената на природния газ, цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и за цената на електрическата енергия, във връзка с изменението на цените на природния газ от 1 април 2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР. Поради въведените в КЕВР строги противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на коронавирус инфекцията, ценовите решения ще бъдат обявени от председателя на КЕВР доц. Иван Иванов, посредством онлайн излъчване на интернет страницата на регулатора - тук. Онлайн излъчването се очаква да започне не по-рано от 15.30 часа, след като приключат закритите заседания на КЕВР. В рамките на онлайн излъчването, след обявяването на ценовите решения, е предвидена възможност доц. Иван Иванов да отговори на зададени въпроси.