Обществени поръчки

Наименование: Реновиране на пътни отсечки в град Добрич: булевард „25-ти септември”, улица „Поп Богомил” и улица „Калиакра

Наименование:Реновиране на пътни отсечки в град Добрич: булевард „25-ти септември”, улица „Поп Богомил” и улица „Калиакра

Възложител: Община град Добрич

Описание: Дейността предвижда реновиране на пътни отсечки: 1. Бул.”25-ти септември” - дължина 2.090 км и платно 2 х 7, 50 метра. 2. Ул.”Поп Богомил” - дължина 1.093 км и платно 1 х 11,00 метра. 3. ул. ”Калиакра” - дължина 1.510 км и платно 1 х 11,00 метра. При изпълнение на строителните работи ще се спазват точно, заложените в работния проект дейности и параметри. СМР ще включват и дейности по обезопасяване и маркировка, на съответните пътни отсечки. Финализирането на строителните дейности приключва с премахването на следите от извършваните строителни дейности (остатъци от стари настилки, материали и др.).

Финансирането е осигурено по проект „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца–Добрич – транспортна инфраструктура” (SMART)”, който се изпълнява по Договор № 49417 от 28.06.2011 г., MIS-ETC Code 114 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

Oсн. предмет: 45233200: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

Прогнозна стойност: 7191 760 лева

За контакти:Община град Добрич, Николай Великов

Факс: 058 600162

Адрес: Добрич, ул. България № 12

Адрес на възложителя: www.dobrich.bg

Телефон: 058 600050

E-mail: dobrich@dobrich.bg

Виж цялата поръчка