Обществени поръчки

Възложител: Община Бургас, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Изпълнение на строително- монтажни работи за изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип Възложител: Община Бургас Описание: Предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип в три особени позиции, както следва: І-ва обособена позиция: СМР за изграждане на 2 бр. ЦНСТ в кв. Ветрен по подобекти: 1. ЦНСТ, разположен в УПИ ІІ по плана на кв. Ветрен; 2. ЦНСТ, разположен в УПИ ХІ, кв.3 по плана на кв. Ветрен; ІІ- ра обособена позиция: СМР за изграждане на ЦНСТ в кв. Лазур в кв. 35 по плана на к-с „Лазур“ІІІ- та обособена позиция: СМР за изграждане на 2 бр. ЦНСТ в кв. Меден рудник, по подобекти: 1. ЦНСТ в УПИ І, кв. 110 по планана зона „Г“, ж.к. „Меден рудник“; 2. ЦНСТ в УПИ ІІІ, кв. 110 по планана зона „Г“, ж.к. „Меден рудник“; Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: І-ва обособена позиция: 874 093,90 лева II-ра обособена позиция: 584 845 лева III-та обособена позиция: 1 058 989,86 лева   Краен срок за изпълнение:Срок в дни: 270 За контакти:инж. Чанка Коралска Адрес: Бургас, ул. "Александровска" № 26 Телефон: 056 970204   Виж цялата поръчка