Обществени поръчки

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска, в района на с. Негован, район Нови Искър. Възложител: Столична община Описание: Възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска, в района на с. Негован, район Нови Искър. Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи За контакти:Дирекция "Обществени поръчки и концесии", Даниела Миткова Факс: 02 9809866 Адрес: София, ул. Московска №33 Телефон: 02 9809866 E-mail: dmitkova@sofia.bg   Виж цялата поръчка