Строителни и монтажни работи – възложител: Община Бургас

Прочетена: 68

Наименование:„Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас“, Подобект 2: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Горно Езерово, гр. Бургас“

Възложител: Община Бургас

Описание: Подобект 2 включва: 1. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ – кв. Горно Езерово – вариант I; Доставка и монтаж на Дизелгенератор 100 kV и изграждане на Площадкови кабелни мрежи НН; 2. Изграждане на Обслужващ път до ПСОВ; В и К инфраструктура, обслужваща ПСОВ – довеждащ водопровод, довеждащ канализационен колектор и отливен канал; 3. Корекция на дере в площадката, отредена за изграждане на ПСОВ. Финансирана по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Прогнозна стойност: 3 075 764,40 лева

Краен срок за изпълнение:Срок на действие в месеци: 18

Срок за получаване на документация за участие:  ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: ч.

Отваряне на офертите:

Дата: ч.

За контакти:Дирекция “ Общинска собственост“, Отдел „ООПК“, Калина Тошева – Ганева

Факс: 056 860912

Адрес: Бургас, ул. „Александровска“ № 26

Адрес на възложителя: www.burgas.bg

Телефон:    056 907288

E-mail: k.ganeva@burgas.bg

 

Виж цялата поръчка

Сподели в социалните мрежи

Автор на 09.02.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: