Строителни и монтажни работи на електрически инсталации – възложител: Столична община

Прочетена: 49

Наименование:Обновяване на парк „Борисова градина” – I етап, част „Алейно осветление”

Възложител: Столична община

Описание: Обществената поръчка обхваща изпълнение на алейно осветление на парк „Борисова градина” по готов проект. Проектното решение по част алейно осветление е І етап от обновяване на парк „Борисова градина” и е изработено съобразно зониране, разделено на 5 части (приложена в Документацията схема) с 5 отделни ситуации и отделни количествено-стойностни сметки, като са включени и главните и второстепенни алеи съгласно заданието. С реализирането на проекта ще се осигури достъпност и безопасност за посетителите на парка. Строителните работи включват: – изграждане на алейно осветление; – възстановяване на засегнати настилки и вегетативни площи.

Гаранция за участие в размер на 8 000 (осем хиляди) лв. – парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или банкова гаранция за срока на валидност на предложението/оригинал/. Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, представена в една от следните форми: – парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или – банкова гаранция валидна за срока на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

Oсн. предмет: 45310000: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

Краен срок за изпълнение:Срок в дни: 130

Срок за получаване на документация за участие: 26/03/2012, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/04/2012, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: ул. „Московска“ №33

Дата: 06/04/2012, 10:00 ч.

За контакти:Дирекция “ Обществени поръчки и концесии“, Таня Кирилова

Факс: 02 9809866

Адрес: София, ул. Московска №33

Адрес на възложителя: www.sofia.bg

Телефон: 02 9377311

E-mail: tkirilova@sofia.bg

 

Виж цялата поръчка

Сподели в социалните мрежи

Автор на 15.02.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: