Строителни и монтажни работи – възложител: Община Бургас

Прочетена: 101

Наименование:Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас

Възложител: Община Бургас

Описание: Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас ”Подобект 1 „ВиК мрежа в кв. Горно Езерово, гр. Бургас“.Подобект 1 включва изграждането на: 1. Канализационна помпена станция /КПС/2 със сградни ВиК отклонения, сградно ел.отклонение и площадково осветление в УПИ I, кв.1, кв.Горно Езерово, гр.Бургас и напорен тръбопровод /тласкател / от КПС; 2. Битова канализация и дъждовна канализация, сградни канализационни отклонения в кв.Горно Езерово, гр.Бургас; 3. Реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа в кв.Горно Езерово и сградни водопроводни отклонения.Финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Прогнозна стойност: 5 590 826,66 лева

Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 18

Срок за получаване на документация за участие: 30/03/2012, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/04/2012, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Сградата на Община Бургас : ул. “ Александровска “ № 26

Дата: 10/04/2012, 09:00 ч.

За контакти:отдел „ООПК“, Калина Тошева – Ганева; Елена Иванова

Факс: 056 860912

Адрес: Бургас, ул. „Александровска“ № 26

Адрес на възложителя: www.burgas.bg

Телефон: 056 907288; 056 898738

E-mail: k.ganeva@burgas.bg

 

Виж цялата поръчка

Сподели в социалните мрежи

Автор на 29.02.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: