Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Бургас

Наименование:Реконструкция, адаптация и функционално устройване на остров «Света Анастасия», Мостик и Предмостово пространство Възложител: Община Бургас Описание: Реконструкция, адаптация и функционално устройване на остров «Света Анастасия», Мостик и Предмостово пространство, разделена на две обособени позиции, както следва:І-ва обособена позиция: Реконструкция на остров «Света Анастасия», включваща три обекта, както следва: 1. Реконструкция и адаптация на културно-историческото наследство на остров «Св. Анастасия»; 2. Благоустрояване, озеленяване и реконструкция на пристана на остров «Св. Анастасия» 3. Асансьорна платформа тип «Релса»ІІ- ра обособена позиция: Реконструкция на Мостик и Предмостово пространство, включваща четири обекта, както следва: 1. Реконструкция и функционално устройване на Мостик и Предмостово пространство; 2. Обособяване на посетителски център и информационен павилион; 3. Обособяване на културно-исторически маршрут;4. Платформен асансьор. Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Доп. предмети: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; 45262700: Стрителни и монтажни работи по реставрация на сгради; 45240000: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения. Прогнозна стойност: 3 864 180,30 лева Краен срок за изпълнение:Срок в дни: 300 Срок за получаване на документация за участие: 06/04/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26 Дата: 18/04/2012, 11:00 ч. За контакти:Венцислава Мавродиева, арх. Веселина Илиева Факс: 056 841996 Адрес: Бургас, ул. "Александровска" № 26 Адрес на възложителя: www.burgas.bg Телефон: 056 907242; 056 907292 E-mail: v.trendafilova@burgas.bg   Виж цялата поръчка