Обществени поръчки

Работи по поставяне на пътна сигнализация - възложител: Община Бургас

Наименование:Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на Община Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Изпълнение на дейности по монтажа, ремонта и поддръжката на пътни знаци, светофарни уредби, пътни маркировки и други елементи, като спиркови заслони, предпазни парапети, стоманена предпазна ограда (еластична ограда), напречни неравности (без асфалтобетонови) и всякакво друго крайулично и крайпътно оборудване свързано с организацията и безопасността на движението на територията на община Бургас, по обособени позиции както следва: Първа обособена позиция: Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на: Териториална дирекция „ЗОРА” включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица и с. Маринка; с. Извор Териториална дирекция „ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к. „Изгрев”, ж.к. „Зорница”, кв. Сарафово , с. Черно море, с. Рудник, с. Драганово и с. Брястовец;Териториална дирекция „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к. „Славейков”, кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. „Минерални бани”, с. Миролюбово, и с. Изворище; Втора обособена позиция: Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на: Териториална дирекция „ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; Териториална дирекция „ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, гр. Българово, с. Братово и с . Равнец. Териториална дирекция „ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”, с. Извор. Трета обособена позиция:Монтаж, ремонт и поддръжка на светофарни уредби на територията на община Бургас. Oсн. предмет: 45233294: Работи по поставяне на пътна сигнализация Доп. предмети: 45233221: Работи по пътна маркировка на пътища; 34992200: Табели за пътна сигнализация; 34922100: Пътна маркировка; 34996100: Сигнализационни светлини (светофари); 45316212: Работи по инсталиране на светофари; 50232000: Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите. Прогнозна стойност: 2 833 333,33 лева Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 36 Срок за получаване на документация за участие: 26/03/2012, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/04/2012, 16:00 ч. Отваряне на офертите: Сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателната зала Дата: 06/04/2012, 11:00 ч. За контакти:Дирекция "Строителство", Дирекция "Управление на общинската собственост", инж. Катя Пенева; Даниела Георгиева Факс: 056 841996 Адрес: Бургас, ул. "Александровска" № 26 Адрес на възложителя: www.burgas.bg Телефон: 056 907351; 056 907242   Виж цялата поръчка