Строителни и монтажни работи – възложител: Община Бургас

Прочетена: 72

Наименование:Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас

Възложител: Община Бургас

Описание: Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас“, Подобект 2: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Горно Езерово, гр. Бургас“. Подобект 2 включва:1. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води/ПСОВ/-кв.Горно Езерово-вариант I; Доставка и монтаж на Дизелгенератор 100 kV и изграждане на Площадкови кабелни мрежи НН,бетонов комплексен трафопост (БКТП) и външно ел. захранване СрН; 2. Изграждане на Обслужващ път до ПСОВ; ВиК инфраструктура, обслужваща ПСОВ-довеждащ водопровод, довеждащ канализационен колектор и отливен канал;3. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:Корекция на дере в площадката, отредена за изграждане на ПСОВ.Финансирана по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Прогнозна стойност: 3 094 251,39 лева

Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 18

Срок за получаване на документация за участие: 28/03/2012, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/04/2012, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Сградата на Община Бургас : ул. “ Александровска “ № 26

Дата: 10/04/2012, 11:00 ч.

За контакти:отдел „ООПК“, Калина Тошева – Ганева; Елена Иванова

Факс: 056 860912

Адрес: Бургас, ул. „Александровска“ № 26

Адрес на възложителя: www.burgas.bg

Телефон: 056 907288; 056 898738

E-mail: k.ganeva@burgas.bg

 

Виж цялата поръчка

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.03.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: