Строителни и монтажни работи – възложител: Община Горна Малина

Прочетена: 46

Наименование:Подмяна на магистрален водопровод с. Долно Камарци – с. Стъргел; Изграждане на допълнителен акумулиращ обем – напорен резервоар с обем с обем 250 куб. м; Подмяна на главен водопроводен клон в с. Горна Малина от О.К. 1 до О.К. 209; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Долно Камарци

Възложител: Община Горна Малина

Описание: Предмета на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е избор на изпълнител на обект: Подмяна на магистрален водопровод с. Долно Камарци – с. Стъргел; Изграждане на допълнителен акумулиращ обем – напорен резервоар с обем с обем 250 куб. м; Подмяна на главен водопроводен клон в с. Горна Малина от О.К. 1 до О.К. 209; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Долно Камарци.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Доп. предмети: 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

Прогнозна стойност: 5 273 130 лева

Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 20

Срок за получаване на документация за участие: 24/03/2012, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/04/2012, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Административната сграда на община Горна Малина – гр. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ № 1

Дата: 06/04/2012, 10:00 ч.

За контакти:Ангел Жиланов

Факс: 07152 2252

Адрес: Горна Малина, пл. „Родолюбие“ № 1

Адрес на възложителя: https://www.gornamalina.eu

Телефон: 07152 2320

E-mail: gmalina@abv.bg

 

Виж цялата поръчка

Сподели в социалните мрежи

Автор на 14.03.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: