Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи - възложител: Община Пловдив

BG-Пловдив: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

2012/S 73-119885

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, Дирекция "Правно-нормативно обслужване", attn: Евелина Палчева, БЪЛГАРИЯ-4000-Пловдив. Tel. +359 32656736. E-mail: evelina_pal4eva@abv.bg. Fax +359 32656713.
(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 29.2.2012, 2012/S 41-066368)
Относно: CPV:45232150 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи.
Вместо:  IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.4.2012 (17:00). IV.3.8) Условия за отваряне на офертите: Дата: 20.4.2012 (11:00). Да се чете: IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.4.2012 (17:00). IV.3.8) Условия за отваряне на офертите: Дата: 27.4.2012 (11:00).   Друга допълнителна информация Срокът на валидност на банковите гаранции за участие следва да се съобрази с крайния срок за получаване на оферти, посочен в настоящото решение.   Източник: Tenders Electronic Daily