Обществени поръчки

Изработване на предпроектни проучвания, идейни проекти, инженерно-геоложки проучвания и технически проекти на ВИК инфраструктура за 16 обекта на територията на община Варна и изработване на план за управление на водите на Община Варна по обособени позиции

При изпълнение на поръчката следва да се изработи технически проект за канализация и водоснабдяване на горнопоясен колектор “а” - Битоля – Пирин, изработване на предпроектни проучвания, идеен проект и технически проект за канализация и водоснабдяване за рехабилитация и реконструкция на канализационните мрежи на централната градска част, реконструкция водопроводи, дъждовна канализация, изработване на технически проект за канализация и водоснабдяване за реконструкция на втори горнопоясен колектор/ на кръстовището на бул.Република и бул.Вл.Варненчик и изработване на идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект за канализация и водоснабдяване на СО ” Балъм дере”


Изтегли поръчката