Обществени поръчки

Възложител: Община Пловдив

Наименование: "Възстановяване на служебен път за сметище "Цалапица"

Възложител: Община Пловдив

Описание: Възстановяване на пътната настилка на служебен път за сметище "Цалапица". За изпълнение на поръчката е необходимо  да изпълнят следните видове строително-монтажни работи описани в документацията за участие.

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти

Прогнозна стойност: 41 666.67 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 40

Срок за получаване на документация за участие: 04/10/2010, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/10/2010, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: гр.Пловдив, пл."Централен" № 1, сградата на Община Пловдив

Дата: 18/10/2010, 11:00 ч.

За контакти: Дирекция "СМСТИ", инж. Александър Папазов

Адрес: гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1

Телефон: 032 656444


Виж цялата поръчка