Обществени поръчки

Възложител: "ЕВН България Електроразпределение" - АД, Пловдив

Наименование: Избор на изпълнител за ликвидиране на ведомствени бензиностанции

Възложител: "ЕВН България Електроразпределение" - АД, Пловдив

Описание: Избор на изпълнител за ликвидиране на ведомствени бензиностанции

Oсн. предмет: Работи по разрушаване, оформяне и разчистване на строителната площадка

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 12

Срок за получаване на документация за участие: 27/09/2010, 15:30 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/10/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: ЕВН България Електроразпределение АД

За контакти: отдел Правни и корпоративни въпроси,  Неделя Кръстева

Факс: 032 278502

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37

Телефон: 0882 834859

E-mail: nedelia.krasteva@evn.bg


Виж цялата поръчка