Обществени поръчки

Възложител: "Софийска вода" - АД

Наименование: Извършване на възстановителни работи на настилките на всички пътища и пешеходни пътеки, находящи се на територията на Столична община

Възложител: "Софийска вода" - АД

Описание: Извършване на възстановителни работи на настилките на всички пътища и пешеходни пътеки, находящи се на територията на Столична община

Oсн. предмет: 45233200: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 24

Срок за получаване на документация за участие: 22/10/2010, 09:30 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/11/2010, 09:30 ч.

Отваряне на офертите: Главен офис на "Софийска вода" - АД, град София 1766, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" № 1, сграда 2А.

Дата: 01/11/2010, 10:00 ч.

За контакти: Отдел "Снабдяване", Мария Василева

Факс: 02 8122588

Адрес: София, Район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" № 1, сграда 2А

Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg

Телефон: 02 8122458

E-mail: mvasileva@sofiyskavoda.bg


Виж цялата поръчка