Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 2)

Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели по обособени позиции – https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=822162&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 708

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=806705&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 1590

Наименование: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона” Възложител: Община Мирково Oсн. предмет: 45332200 Прогнозна стойност: 991 929.57 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2017 Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: В сградата на Общинска администрация Мирково, находяща се на адрес: […]

Прочети още…           Прочетена: 1385

Наименование: Ремонт на дом за възрастни с деменция в кв. Княжево Възложител: Столична община Oсн. предмет: 45215000 Прогнозна стойност: 1 245 000 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 65 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2017 Местно време: 17:30 Отваряне на офертите: ул. „Париж“ № 3, ет. 1, стая 109 Дата: 12/09/2017 Местно време: 10:30 За […]

Прочети още…           Прочетена: 1352

Наименование: Ремонт на Сграда №1 – Щаб на ВР 1276 – гр. Шумен Възложител: Министерство на отбраната Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 441 660 лева  Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 250 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2017    Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ №3, Главна дирекция „Инфраструктура на […]

Прочети още…           Прочетена: 1359

Наименование: „Отводняване на жп подлез на бул. „Липник“ в участъка от улица „Дебър“ до улица „Мъглиж“, гр. Русе“ Възложител: Община Русе Oсн. предмет:  45000000 Прогнозна стойност: 536 402.20 лева      Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 60 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2017    Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: Община Русе, ет. 3, заседателна зала […]

Прочети още…           Прочетена: 1335

Наименование: Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна Оряховица Възложител: Община Горна Оряховица Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 3 000 000 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 24 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2017 Местно време: 17:00  Отваряне на офертите: Зала 114 на Община Горна Оряховица Дата: 01/09/2017  Местно време: 10:00                      За […]

Прочети още…           Прочетена: 542

Наименование: „Ремонтно-възстановителни работи на улици и пътища в община Видин за 2017 г., по обособени позиции“ Възложител: Община Видин Oсн. предмет: 45233000 Прогнозна стойност: 682 985 лева    Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 30 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2017 Местно време: 17:00  Отваряне на офертите: гр.Видин, пл. „Бдинци“ № 2, ет. 6, Заседателна […]

Прочети още…           Прочетена: 388

Наименование: „Подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици, гр. Дупница” Възложител: Община Дупница Oсн. предмет: 45332200 Прогнозна стойност: 765 040.95 лева       Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 30 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2017 Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: В сградата на Община Дупница Дата: 21/07/2017 Местно време: 10:30 За контакти: Мария Пилева […]

Прочети още…           Прочетена: 436

Наименование: „Предмет на настоящата поръчка е изграждане на санитарни възли в съществуващите спални помещения, частична смяна на инсталации, строително-ремонтни дейности за подмяна на настилки и облицовки, подмяна на дограма и др. довършителни дейности за подобряване на битовите условия на лишените от свобода в затвора гр. Пазарджик” Възложител: Главна дирекция Изпълнение на наказанията Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна […]

Прочети още…           Прочетена: 384

Наименование: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие” Възложител: Община Поморие Oсн. предмет: 45315100 Прогнозна стойност: 1 200 000 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 36 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2017  Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: Сградата на общинска администрация – […]

Прочети още…           Прочетена: 370

Наименование: „Изпълнение на строително–монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, Община Дулово“ Възложител: Община Дулово Oсн. предмет: 45332200 Прогнозна стойност: 1 611 880.77 лева    Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/07/2017 Местно време: 16:00  Отваряне на офертите: гр. Дулово, ул. „Васил […]

Прочети още…           Прочетена: 358