Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 3)

Наименование: „Механизирано подновяване на железопътен път от км. 79+129 до км. 79+655,7 в междугар. Делян – Дяково с дълж. 526,70 м, 2-ри коловоз в г. Дяково с дълж. 605,62 м и подновяване на стрелки с №№ 1, 3 и 2 в г. Дяково по 5-а жп линия” Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура Oсн. предмет: […]

Прочети още…           Прочетена: 121

Наименование: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална спортна зала в имот 65334.301.9524 по КККР НА гр. Сандански” Възложител: Община Сандански Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 1 881 666.67 лева    Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 405 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/07/2017 Местно време: 17:00  Отваряне на офертите: Сградата […]

Прочети още…           Прочетена: 100

Наименование: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, осъществяван по „ОПРР 2014 – 2020”, по 4 обособени позиции” Възложител: Община Търговище Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 613 3158.44 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 5 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: […]

Прочети още…           Прочетена: 78

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи за възстановяване на участъка при 10-ти км на път II-14 Видин – Кула – Връшка чука. Интензивните валежи през 2014 г. активизираха свлачищна зона на път ІІ-14 в участъка от км 10+100 до км 10+260, предизвикаха пропадане на пътната настилка и отваряне […]

Прочети още…           Прочетена: 140

Френската полиция е отцепила района на музея „Лувър“ в Париж поради заплаха за сигурността, пише London Evening Standard. Според прессекретаря на кампанията на кандидата за президент на Франция Еманюел Макрон Полин Калме площадът пред „Лувъра „е евакуиран като предпазна мярка“. Тя не уточни причините защо полицията е наредила отцепването. Площадът пред забележителността е мястото, където […]

Прочети още…           Прочетена: 129

Подмяна на уличното осветление на територията на Община Ново село https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=772924&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 1155

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=772560&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 1178

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=772897&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 1204

Закриване и рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на територията на община Златарица https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=770720&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 802

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда и училище СУ „Св. Климент Охридски” – Община Стамболово https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=770858&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 752

Ремонт и реконструкция на улици в населените места на община Доспат по две обособени позиции https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=770904&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 168

Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=770677&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 158