Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 3)

Подмяна на уличното осветление на територията на Община Ново село https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=772924&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 1153

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=772560&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 1177

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=772897&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 1203

Закриване и рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на територията на община Златарица https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=770720&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 801

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда и училище СУ „Св. Климент Охридски” – Община Стамболово https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=770858&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 751

Ремонт и реконструкция на улици в населените места на община Доспат по две обособени позиции https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=770904&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 166

Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=770677&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 158

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=770672&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 190

Избор на изпълнител за сезонна поддръжка, извънгаранционно обслужване и консервация в края на сезона на автоматизирана паркинг – система и интегрирана система за достъп, съобразно нуждите на Несебър https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769479&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 140

Извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност на Езикова гимназия Пловдив по проект, финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ) https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769657&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 167

Инженеринг на обект траен горски път „Път с. Летовник – връх Дамбалъ, община Момчилград”, включващо: проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769874&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 197

изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на кръстовище бул. „Братя Миладинови“ https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769443&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 140