Пътна безопасност

Инж. Венелин Кирилов, АСО Груп: Аквапланингът трябва да се има предвид при изграждането и поддръжката на пътната мрежа

Това е много важна тема, която в последните няколко години коментираме заедно с ББАПБ

Инж. Кирилов, през зимния период вероятността от аквапланинг се увеличава. Може ли да ни разясните какво точно представлява той?

Аквапланингът е много важна тема, която в последните няколко години коментираме заедно с ББАПБ, включително и на Осмата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“. На традиционното събитие на асоциацията един от докладите беше посветен на аквапланинга, който е с голямо значение за пътната безопасност. Всъщност това е явление, при което автомобилната гума губи изцяло или частично сцепление с пътната настилка и съответно се получава така нареченият хидроклин, хидродинамичен клин, в който голямо количество вода се задържа между автомобилната гума и съответно пътната настилка. Колкото по-голямо количество вода имаме и по-висока скорост на превозното средство, толкова по-висока е опасността от възникването на аквапланинг. Обикновено се случва и при по-ниски скорости, в масови случаи те са между 80 и 100 км/ч. Това е въпрос, който трябва да се има предвид при изграждането и поддръжката на автомагистрали, скоростни пътища, където имаме разделителна ивица и съответно по-висока скорост на автомобилите.

Какви са причините за възникването на аквапланинга?

Няколко са основните причини, които водят до това явление. Мога да ги разделя на няколко групи – на първо място е проектирането на инфраструктурните участъци. Там е важно да се направи един много обстоен анализ на геометрията на пътя с неговите напречни и надлъжни наклони. Втората група е самото изпълнение на строително-монтажните работи, тоест тук е изключително важно също прецизно да бъде оформена съответната промяна в преходните криви на напречния наклон на пътя. Разбира се, на трето, но не на последно място, е поддръжката на пътните трасета и съоръженията.

 

Какви са съвременните решения за предотвратяване на аквапланинга?

Ще се върна на трите основни групи, които очертах. На първо място е от голямо значение проектантите да спазват нормативната уредба най-вече по отношение на прецизното проектиране на надлъжните, напречните наклони, обръщането на кривите в преходните криви. Също много важно е изчисляване на повърхностните води и определяне на тяхното водно количество, съответно да имаме и необходимите капацитети на отводнителните съоръжения. Едно от ключовите решения, които компанията ни предлага и в последните години успя да наложи в нашата съвременна пътна инфраструктура, е използването на линейни отводнители. Линейният отводнител е най-простият начин за предотвратяване на аквапланинга в зоната на преходните криви, защото чрез него ние предотвратяваме човешка грешка – изцяло премахваме водното количество максимално бързо от повърхността на пътната настилка.

Друг много важен акцент е направата на триизмерен модел за установяване точно на посоката и на зоните в плана на отводняване. Разбира се, в основата на предотвратяването на аквапланинга е и поддръжката на съоръженията, всички отводнителни системи, включително линейните.

Бих искал да изкажа адмирации към Агенция „Пътна инфраструктура“. Прави ми впечатление, че в последните възлагания на проектиране на нови пътни участъци в България изрично има точка, в която се обръща внимание на ефективното отводняване на повърхностите чрез съвременни системи, а също има и специален акцент върху аквапланинга. За съжаление все още имаме и участъци, които тепърва се проектират и съответно изпълняват, където се използват старите системи с точкови отводнители, които в голяма степен водят точно до увеличаване на риска на аквапланинга. С вниманието, което Агенция „Пътна инфраструктура“ обръща на отводняването при рехабилитацията и новото строителство на пътни участъци и с използването на линейни отводнители, можем да намалим риска от възникването на това явление.