Разни

Агенцията по заетостта набира стажанти за Германия

Мария Желева, експерт КСБ   Агенцията по заетостта набира 30 кандидати за платен 3-годишен стаж в немските провинции Хесен и Тюрингия в рамките на проекта MobiPro, по който КСБ е партньор. Планира се по него да бъдат обучени по 15 младежи на възраст от 21 до 27 г., в специалностите „Бетонно”, „Стоманобетонно” и „Пътно строителство”. MobiPro включва безплатен интензивен курс по немски език в продължение на 5 месеца (600 часа), който ще се проведе в централния офис на КСБ в София. Езиковото обучение, стартиращо в края на февруари, ще бъде предоставено от немския партньор IZBK, който притежава дългогодишен опит в подготовката на чужденци. След като усвоят езика, в началото на август селектираните кандидати заминават за Германия, където започва 6-седмичното им професионално и културно ориентиране. През този период те ще получат стипендия в размер на 1227 евро. Разходите за път също ще бъдат възстановени. През септември започва първата фаза на същинското обучение, предоставено от Строителния център за образование и квалификация BiW BAU. В продължение на една година четири дни от седмицата са посветени на практическа подготовка в извънфирмен обучаващ център, а един ден – на теоретична подготовка в професионална школа. Успоредно ще се извърши и допълнително задълбочено езиково обучение. Стипендията през тази първа фаза е 818 евро месечно. През втората и третата година стажантите ще чиракуват в обучаващи предприятия със стабилни пазарни позиции. Потенциалните фирми домакини са EUROVIA Verkehrsbau Union (пътно строителство), HERMANNS HTI-Bau (сградно и инфраструктурно строителство), POSSEHL Spezialbau (пътно строителство и защитни конструкции), STRABAG AG (инфраструктурно строителство), JOH. WACHENFELD (пътно и индустриално строителство) и Ed. ZÜBLIN AG (пътно строителство и изолации). Те обаче могат да бъдат променени, ако в рамките на проекта се сменят нуждите им от работна сила. Месечното възнаграждението за предоставения труд в обучаващите предприятия възлиза на 836 евро през втората година и 1056 евро през третата. Желаещите да се включат в програмата следва да изпратят автобиографии на английски или немски език до С. Радева от Агенцията по заетостта на следния имейл: s.radeva@az.government.bg. Крайният срок за подаване на документи е 11 февруари, а интервютата ще се проведат на 12 февруари в сградата на АЗ.