Регионално развитие

Бургас обяви проектите за нови индустриални зони

Реалните дейности са започнали със засипването на блатист терен от 600 дка между п.в. „Юг“ и к-с „Меден рудник“

Бургас ще има още няколко индустриални зони, които трябва да бъдат изградени в рамките на две години. Те ще се намират в жк „Меден рудник“, кв. „Долно Езерово“, кв. „Равнец“, района, известен като Девети километър, кв. „Черно море“. Предвижда се разширение на Промишлена зона „Север“. Вече са приключили процедурите по отчуждаване на терени, смяна на предназначението им и обособяването им в парцели за бизнес и индустрия. Реалните дейности са започнали със засипването на блатиста зона от 600 дка между п.в. „Юг“ и жк „Меден рудник“. Там се изгражда втора фаза на Индустриален и логистичен парк. Вече е готов проектът за обслужващите улици, като в момента се работи по заравняване на терена. В ход е промяна на предназначението на парцелите в района на Девети километър, които също ще се превърнат в нова бизнес територия. Имотът от 150 декара е с отлична локация и има готова довеждаща инфраструктура. Готови са и ПУП, и план за улична регулация за „Долно Езерово“ с площ от 120 дка, които са предназначени за логистични дейности. С влезлия в сила Подробен устройствен план на зоната в „Равнец“, която е 3600 дка, вече може да стартира поетапното изграждане на пътищата до бившето военно летище, съобщиха още от общината. С него се обособяват урегулирани поземлени имоти за чисти производства и високотехнологични обекти. Предвидена е възможност за построяване на общежитие за работещите, детска градина, обслужваща територия с паркинг и търговски обекти, както и места за спорт и отдих. При бившата мина „Черно море“ ще се обособят бизнес терени. Изготвен е ПУП за създаване на нова зона за производствено-складови дейности. Тя граничи с промишлената в „Сарафово“ и е в непосредствена близост до летище Бургас. Транспортният достъп се осъществява директно от пътя Бургас – жк „Меден рудник“ – кв. „Черно море“ – Каблешково. Мястото е с потенциал за развитие и обособяване на атрактивна територия северно от областния център. Предстои строителство на обслужващи улици и техническа инфраструктура и в местността Мадика, реализирането на които ще разшири зона „Север“ след сградата на КАТ. Необходимите проекти са изготвени и СМР могат да стартират догодина. В новите територии ще се търсят инвеститори в сферата на екологично чистите и високотехнологични производства, които да създават устойчива заетост.