Регионално развитие

Пейка-вълна обогати градската среда в Бургас

Община Бургас обогати градската среда с пореден креативен проект. Нова пейка - вълна е монтирана на площада пред катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" и вече привлича интереса на минувачи и учениците от близкото училище. Обособено е ново пространство за отдих и комуникация, като жива връзка между ул. „Алеко Константинов“ и обновения Етнографски музей.

Визията представя модерна органична вълнообразна форма, вдъхновена от морето и търсеща формиране на характерна за града идентичност. Основното тяло представлява вълна от четири прогресивно намаляващи части, които оформят три сектора за сядане с различни по височина седалки и облегалки, с един последен сектор, служещ за декоративно озеленяване.

Финансирането е осигурено по проект BG16RFOP001-1.004-0015-C02: „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

На площада пред църквата има нещо ново, красиво и функционално – пазете го, апелират от общината.