Регионално развитие

Община Малко Търново започва проекти за подмяна на уличното осветление и за енергийна ефективност на читалище

Община Малко Търново започва същинските дейности по три ключови проекта, след като администрацията подписа договорите за безвъзмездно финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. По един от проектите общината ще има възможност да подмени изцяло уличното осветление по шест от основните улици в града, като се предвижда внедряването на технологии на така наречените Internet of Things („Интернет на нещата“) в градската среда.  Според заложените в него дейности, всички нови осветителни тела ще бъдат енергоспестяващи, а наред с това ще бъде въведена и интелигентна система за управление на енергията и използването на възобновяеми енергийни източници. 

Internet of Things системите позволяват регулиране на количеството светлина, съобразно атмосферните условия например или по предварително зададен график за всеки един ден от годината. Едно от най-важните предимства на тази интелигентна система е възможността за повишаване сигурността в населеното място чрез адаптивен отговор на самото осветление към различни извънредни ситуации като пътни инциденти например. Като част от проекта в странджанския град трябва да заработи и специализирана система за проследяване на енергопотреблението. 

По същата процедура читалището в село Граматиково става сграда с близко до нулата потребление. Проектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по сградата на Народно читалище „Просвета“ 1927 в малкотърновското село Граматиково е за над 744 хил. лева. Ремонтът трябва да приключи до края на ноември, следващата година. По него се предвижда прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, съпътстващи строително-монтажни и довършителни работи, както и изграждане на нова отоплителна и вентилационна инсталации. Част от заданието е и осигуряването на обществено достъпна среда. 

Заедно с допълнителните системи за пожароизвестяване и работата по вътрешните пространства в сградата върху обновения покрив трябва да бъде монтирана фотоволтаична централа, което ще намали значително сметките за електрическа енергия, става ясно от документацията по проекта.

В партньорство с община Бургас Малко Търново започва и изпълнението на дейности за подобряването на достъпа до образование, опазването на здравето и развитието на социалните умения за деца на възраст нула - шест години.  В рамките на проекта ще бъдат обхванати деца, които не посещават или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани райони. Основен чуждестранен партньор е Дирекция на образованието и младежта в община Рейкявик, Исландия.