Регионално развитие

Враца бе домакин на обучителен семинар по проект на МБВР

Звезда Кошничарова,

ОП на КСБ - Сливен

Враца бе домакин на тридневен обучителен семинар на тема „Пространствено планиране: Инструменти за вземане на решения, базирани на данни“. Събитието се организира от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), част от групата на Световната банка (СБ), с финансовата подкрепа на Climate Support Facility и със съдействието на местната администрация. То се проведе в рамките на пилотен проект „Компактни градове в България в подкрепа на действия срещу изменението на климата“, който се реализира в партньорство от общините Варна, Враца, Габрово, Ловеч и Сливен заедно с редица институции. Проектът стартира през февруари 2022 г. и ще продължи до март 2023 г. Следващата среща по него е предвидена за декември в Габрово.

Включените теми в семинара във Враца бяха свързани с обновяването на изоставени територии, с инструменти за вземане на решения, базирани на данни, планиране и финансиране на интегрирани проекти. Разгледани бяха и мерки за подпомагане на компактното градско развитие и анализиране на наличните източници за тяхното финансиране, като се наблегна на обмяната на опит и добрите световни практики. В събитието участваха зам.-кметът на Враца по „Устройство на територията и строителство“ инж. Цветан Стойчков, главният архитект на Враца Чавдар Спасов, главният архитект на Сливен Виктор Дойчинов, урбанисити и експерти към СБ, представители на МБВР, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Националния център за териториално развитие. ОП на КСБ – Сливен, бе представено от Звезда Кошничарова, експерт в областната структура на Камарата на строителите.

Началото на форума обяви Добринка Караджова, експерт „Социални проучвания“ към СБ, и даде думата на зам.-кмета Цветан Стойчков. Той приветства организаторите и запозна присъстващите с реализираните проекти на община Враца за воден цикъл, модернизацията на градския транспорт и компостиращата инсталация.

Програмата включи няколко панела. В първия Добринка Караджова и Антон Вълков от Световната банка направиха дискусия на тема „Използване на данни при вземането на решения в градското планиране: Паралелни дискусии посредством метода „Световно кафене“.

Арх. Чавдар Спасов запозна аудиторията с историята на Враца, забележителностите и културните обекти. След което представи кратко резюме на места, определени като практическата задача по проекта. Сред тях са вилната зона, намираща се непосредствено до града и яз. „Дъбник”, комплекс „Вестителя“ в подножието на Врачанския Балкан, където са Туристическият дом и паметникът „Вестителя на свободата“, както и парцелът, предвиден за бъдеща индустриална зона. В рамките на форума бяха създадени пет групи от специалисти, които посетиха местата, за да ги огледат и да предложат идеи, възможности и концепции за тях.

Урбанистът Нурхан Реджеб от студио Place.make разясни, че една от ключовите дейности в рамките на проекта е да се изготви моделиране на различни сценарии за напредък, което да изчисли ползите от компактното градско развитие по отношение на емисиите на парникови газове и на цената за предоставяне на обществени услуги, като транспорт, ВиК, сметосъбиране и други. Той допълни, че моделирането за Враца и Сливен се извършва от CAPSUS – международна консултантска компания с богат опит в областта на устойчивото градско развитие, с подкрепата на екип от Place.make. По думите му чрез моделирането ще се осигури доказателствена база за потенциала за декарбонизация в градските райони чрез повторно използване на земята и пространството за застрояване.

Събитието продължи с презентация на д-р Евгения Сарафова от Световната банка на тема „Геопространствени технологии и източници на геопространствени данни в България”.

По-късно аудиторията бе запозната с програмата на ЕС за наблюдение на Земята от Космоса „Коперник“. Данните са безплатни и с отворен лиценз, дори за комерсиална употреба. Използват се в различни сектори – земеделие, транспорт, опазване на околната среда, изменение на климата, и имат голямо приложение и при прогнозирането и планирането на реакция при бедствия.

Последваха паралелни дискусии в малки групи, които се фокусираха върху предизвикателства пред развитието на градовете и борбата с прекомерното пространствено разрастване. Разгледаха се най-добрите световни практики и теория относно преустройството на зони.

В рамките на тридневното събитие участниците във форума посетиха забележителностите на града. Сред обектите бе Историческият музей, където разгледаха Рогозенското съкровище.