Регионално развитие

Общината в Кюстендил иска безвъзмездно право на управление на крепостта „Хисарлъка“

Общинският съвет (ОбС) в Кюстендил ще поиска от Министерството на културата безвъзмездно право на управление на имоти, публична държавна собственост - части от археологическа недвижима културна ценност с категория "национално значение" - "Късноантична и средновековна крепост на хълма Хисарлъка".

Крепостта е изградена в края на ІV - началото на V в. Поправяна през VІ в., тя преживява Първата и Втората българска държава и е съборена от османските завоеватели през XV в.Тя има форма на неправилен многоъгълник с площ 2,12 ха. В различни сектори на крепостната стена са разположени кръгли, триъгълни и правоъгълни кули; порти и потерни. Най-главната и най-широка порта е на източната стена, близо до главния път, се посочва на сайта на Регионалния исторически музей в Кюстендил. Интересните конструктивни решения, съчетанието на различните строителни техники и материали, както и разкритите археологически паметници от няколко исторически епохи определят крепостта на хълма Хисарлъка, като една от най-значимите на територията на България, се посочва още на сайта на музея.

През 2014 година общинската администрация реализира проект за реставрация, консервация и експониране на крепостта, както и изграждането на лапидариум в нея.Реставрацията и консервацията на кулите и част от стената допринесе за превръщането ѝ в популярна туристическа атракция, смятат от общинското ръководство. Идеята е там да бъдат изградени експозиционни помещения.