Вестник Строител » Архив по категория » Наука

От Будва до „Хаос 22“

Георги Сотиров Според Закона за висшето образование Студентският съвет е органът за защита на общите интереси на обучаващите се в университетите. Неговите членове са…

Прочети още… 287

Над 20 компании се включиха в изложението „Транс тренд 2019 – иновации, бизнес и образование в транспорта”

Георги Сотиров За трета поредна година ВТУ „Тодор Каблешков“ организира и изложението „Транс тренд“. През…

Прочети още… 79

ВСУ „Любен Каравелов” обновява спортния си комплекс

Георги Сотиров Проведеният Академичен съвет във ВСУ „Любен Каравелов” беше посветен на амбициите…

83

ВТУ „Тодор Каблешков“ с модерни идеи за образованието и живота на студентите

Георги Сотиров Първият пролетен ден създаде прекрасна атмосфера за провеждането на традиционния за…

90

Проф. д-р арх. Валери Иванов: УАСГ подготвя кадри за модерния строителен бизнес

Георги Сотиров Проф. Иванов, това е първото Ви интервю за в. „Строител“ като…

97

Доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец: Варненският свободен университет е отворен за сътрудничество със строителния сектор

Георги Сотиров Доц. Петкова-Слипец, освен научен секретар на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” Вие сте и ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) координатор на звеното. Възползват ли се Вашите студенти от възможности за мобилност, които ECTS предлага, и съответно идват ли чуждестранни студенти? Варненският свободен университет…

60

Проф. д-р инж. Петър Павлов: Доказахме необходимостта от създаването на Национален център по сеизмично инженерство

Георги Сотиров Проф. Павлов, каква е причината да бъде разработено проектното предложение „Изграждане и развитие на Център за компетентност по сеизмично инженерство“, което беше подадено по Оперативна програма „Наука и образование за…

Прочети още… 160

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Завършилите ВСУ прославят българските строителни традиции навсякъде по света

Георги Сотиров Доц. Стоянов, изминалите коледни и новогодишни празници са време и за равносметка. Каква е тя за Строителния факултет на ВСУ? В края на всяка година е добре да се върнем…

Прочети още… 413

Проф. д.т.н. инж.-мат. Петър Колев: Въпрос на време е България да има свой транспортен университет

Георги Сотиров Проф. Колев, в навечерието на коледните и новогодишни празници е време за творческа равносметка. Как оценявате 2018 г.? Тази година беше приет нов правилник за развитие на академичния състав, в…

Прочети още… 158

Проведе се дискусия по проблемите на безопасността на труда в строителството

Георги Сотиров Научно-техническият съюз по строителство в България (НТССБ) и Федерацията на научно-техническите съюзи организираха за първи път кръгла маса по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в строителството…

Прочети още… 131

ВСУ „Любен Каравелов” отбеляза своя 80-годишен юбилей с научна конференция с международно участие и празничен концер

Георги Сотиров С „XVIII международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ‘2018“ започна тържественото отбелязване на знаменателната 80-годишнина на висшето училище. В своето обръщение към гостите и участниците в юбилейната конференция ректорът…

Прочети още… 157

Доц. д-р инж. Веселин Славчев: Връзката между бизнеса и науката е двупосочна

Георги Сотиров Доц. Славчев, какво можете да ни кажете за младите в науката? В преподаването и в науката няма млади и стари, а такива, които непрестанно се учат и се стремят да…

Прочети още… 153

Последни

Най-много 20 посетени публикации в последните 7 дни:

Търсене в архив

Дата
Категория
Търси с Google

Don`t copy text!