Доц. д-р Кирил Джустров: Студентите ни вече разполагат с огромна база от лекции и учебници в интернет

Георги Сотиров Доц. Джустров, на пръв поглед кадрите, които подготвяте в Минно-електромеханичния факултет на МГУ,…

Доц. д-р инж. Иван Ростовски: УАСГ е единственият в България, който решава значими научно-практически задачи в областта на строителството

Георги Сотиров Доц. Ростовски, във времето на социалната изолация, която пандемията наложи, ситуацията в университетите…

Проф. д-р инж. Валери Митков: Подготвяме отлични кадри за минерално-суровинната и строителната индустрия

Георги Сотиров Проф. Митков, моля да представите Минно-технологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“, на…

Доц. д-р арх. Боян Георгиев: Навлизането на BIM в строителния бранш ще изисква обучение на различно ниво

Георги Сотиров Доц. Георгиев, да започнем с кратко представяне на Центъра за международна дейност и…

Мая Косева, управител на НИСИ ЕООД: Работим ежедневно за всеки един наш клиент

Ренета Николова Г-жо Косева, как се отразява пандемията на дейността на НИСИ? Пандемията COVID-19 и…

Проф. д-р инж. Петър Павлов: В България е крайно наложително строителството на модерен експериментален лабораторен комплекс

Георги Сотиров Проф. Павлов, през ноември 2019 г. съседна Албания се разлюля сериозно. Твърди се,…

Доц. д-р арх. Гичка Кутова: Активно работим по въвеждането на интердисциплинарност в заданията за проектиране

Георги Сотиров Доц. Кутова, първо приемете поздравления от екипа на в. „Строител“ за избирането Ви…

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев: Работим за създаване на мрежа от сродни европейски университети

Георги Сотиров Проф. Копрев, в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” се обучават кадри в специалност…

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев: Съвместната дейност на научните работници с КСБ има своите конкретни измерения – подготовката на кадри за практиката

Георги Сотиров Доц. Хрисчев, Вие и тази година водите обучения съвместно със „Строителна квалификация” към…

Инж. Доротея Дончева: Разширяваме контактите си със строителния бранш

Георги Сотиров Инж. Дончева, наложеният през годините стандарт за прием от 7 паралелки и около…