Отбелязахме 100 години от създаването на Строителни войски

На 9 октомври със серия от мероприятия в София бе отбелязана 100-годишнината от създаването на…

Висшите училища откриват новата учебна година

С официална церемония Висшето строително училище „Любен Каравелов“ откри новата учебна година. Предвид епидемиологичната обстановка…

Проф. д.т.н. инж. Константин Казаков, председател на Контролния съвет на ВСУ „Любен Каравелов“: В строителния бранш работят високообразовани инженери

Проф. Казаков, уговорките ни за това интервю са отпреди пандемията, която пообърка всички планове. Вие…

Доц. д-р Кирил Джустров: Студентите ни вече разполагат с огромна база от лекции и учебници в интернет

Георги Сотиров Доц. Джустров, на пръв поглед кадрите, които подготвяте в Минно-електромеханичния факултет на МГУ,…

Доц. д-р инж. Иван Ростовски: УАСГ е единственият в България, който решава значими научно-практически задачи в областта на строителството

Георги Сотиров Доц. Ростовски, във времето на социалната изолация, която пандемията наложи, ситуацията в университетите…

Проф. д-р инж. Валери Митков: Подготвяме отлични кадри за минерално-суровинната и строителната индустрия

Георги Сотиров Проф. Митков, моля да представите Минно-технологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“, на…

Доц. д-р арх. Боян Георгиев: Навлизането на BIM в строителния бранш ще изисква обучение на различно ниво

Георги Сотиров Доц. Георгиев, да започнем с кратко представяне на Центъра за международна дейност и…

Мая Косева, управител на НИСИ ЕООД: Работим ежедневно за всеки един наш клиент

Ренета Николова Г-жо Косева, как се отразява пандемията на дейността на НИСИ? Пандемията COVID-19 и…

Проф. д-р инж. Петър Павлов: В България е крайно наложително строителството на модерен експериментален лабораторен комплекс

Георги Сотиров Проф. Павлов, през ноември 2019 г. съседна Албания се разлюля сериозно. Твърди се,…

Доц. д-р арх. Гичка Кутова: Активно работим по въвеждането на интердисциплинарност в заданията за проектиране

Георги Сотиров Доц. Кутова, първо приемете поздравления от екипа на в. „Строител“ за избирането Ви…