Вестник Строител » Архив по категория » Наука

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Подготвяме кадри за стратегическите направления на държавата

Георги Сотиров Доц. Стоянов, как премина според Вас защитата на дипломните работи по специалността „Управление на инвестиционни проекти“? За пореден път Държавната изпитна комисия…

Прочети още… 92

Проф. д-р инж. Славейко Господинов: Готвим кадри за икономическия просперитет на страната

Георги Сотиров Проф. Господинов, за седми пореден път УАСГ е на първо място в Националния…

Прочети още… 177

От Будва до „Хаос 22“

Георги Сотиров Според Закона за висшето образование Студентският съвет е органът за защита…

308

Над 20 компании се включиха в изложението „Транс тренд 2019 – иновации, бизнес и образование в транспорта”

Георги Сотиров За трета поредна година ВТУ „Тодор Каблешков“ организира и изложението „Транс…

86

ВСУ „Любен Каравелов” обновява спортния си комплекс

Георги Сотиров Проведеният Академичен съвет във ВСУ „Любен Каравелов” беше посветен на амбициите…

107

ВТУ „Тодор Каблешков“ с модерни идеи за образованието и живота на студентите

Георги Сотиров Първият пролетен ден създаде прекрасна атмосфера за провеждането на традиционния за Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” Ден на студентското управление. Неговата цел беше запознаване на студентите с работата на административния апарат за осъществяване на учебната и научноизследователската дейност на университета. Ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова поздрави участниците…

104

Проф. д-р арх. Валери Иванов: УАСГ подготвя кадри за модерния строителен бизнес

Георги Сотиров Проф. Иванов, това е първото Ви интервю за в. „Строител“ като професор в УАСГ. От миналата календарна година ми е присъдена академичната длъжност „професор”. Считам, че това е естествен резултат…

Прочети още… 119

Доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец: Варненският свободен университет е отворен за сътрудничество със строителния сектор

Георги Сотиров Доц. Петкова-Слипец, освен научен секретар на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” Вие сте и ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) координатор на звеното. Възползват ли се…

Прочети още… 168

Проф. д-р инж. Петър Павлов: Доказахме необходимостта от създаването на Национален център по сеизмично инженерство

Георги Сотиров Проф. Павлов, каква е причината да бъде разработено проектното предложение „Изграждане и развитие на Център за компетентност по сеизмично инженерство“, което беше подадено по Оперативна програма „Наука и образование за…

Прочети още… 181

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Завършилите ВСУ прославят българските строителни традиции навсякъде по света

Георги Сотиров Доц. Стоянов, изминалите коледни и новогодишни празници са време и за равносметка. Каква е тя за Строителния факултет на ВСУ? В края на всяка година е добре да се върнем…

Прочети още… 428

Проф. д.т.н. инж.-мат. Петър Колев: Въпрос на време е България да има свой транспортен университет

Георги Сотиров Проф. Колев, в навечерието на коледните и новогодишни празници е време за творческа равносметка. Как оценявате 2018 г.? Тази година беше приет нов правилник за развитие на академичния състав, в…

Прочети още… 176

Проведе се дискусия по проблемите на безопасността на труда в строителството

Георги Сотиров Научно-техническият съюз по строителство в България (НТССБ) и Федерацията на научно-техническите съюзи организираха за първи път кръгла маса по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в строителството…

Прочети още… 148

Последни

Най-много 20 посетени публикации в последните 7 дни:

Търсене в архив

Дата
Категория
Търси с Google