Вестник Строител » Архив по категория » Наука

Със 750 първокурсници откриха учебната година в УАСГ

Елица Илчева Георги Сотиров 77-ият випуск на най-старото висше техническо училище у нас – Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), влезе в учебните…

Прочети още… 132

В Пловдив започват да строят нов дневен център за деца с разстройство в аутистичния спектър

Община Пловдив започва да строи нов дневен център за рехабилитация и интеграция за деца с…

Прочети още… 36

Доц. д-р инж. Борис Цанков: Студентите предпочитат преподаватели с богата практика

Георги Сотиров Доц. Цанков, на прага сме на новата учебна година, попълниха ли…

410

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Подготвяме кадри за стратегическите направления на държавата

Георги Сотиров Доц. Стоянов, как премина според Вас защитата на дипломните работи по…

135

Проф. д-р инж. Славейко Господинов: Готвим кадри за икономическия просперитет на страната

Георги Сотиров Проф. Господинов, за седми пореден път УАСГ е на първо място…

261

От Будва до „Хаос 22“

Георги Сотиров Според Закона за висшето образование Студентският съвет е органът за защита на общите интереси на обучаващите се в университетите. Неговите членове са представители в Общото събрание на висшето училище и мандатът им е две години. Финансирането му е от ВУЗ-а, а средствата се използват за провеждане на културна,…

353

Над 20 компании се включиха в изложението „Транс тренд 2019 – иновации, бизнес и образование в транспорта”

Георги Сотиров За трета поредна година ВТУ „Тодор Каблешков“ организира и изложението „Транс тренд“. През 2019 г. темата на събитието беше „Иновации, бизнес и образование в транспорта”. В него се включиха над…

Прочети още… 97

ВСУ „Любен Каравелов” обновява спортния си комплекс

Георги Сотиров Проведеният Академичен съвет във ВСУ „Любен Каравелов” беше посветен на амбициите на административното ръководство да решава в перспектива основни въпроси, които правят висшето учебно заведение търсено и предпочитано от младите…

Прочети още… 171

ВТУ „Тодор Каблешков“ с модерни идеи за образованието и живота на студентите

Георги Сотиров Първият пролетен ден създаде прекрасна атмосфера за провеждането на традиционния за Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” Ден на студентското управление. Неговата цел беше запознаване на студентите с работата на административния…

Прочети още… 115

Проф. д-р арх. Валери Иванов: УАСГ подготвя кадри за модерния строителен бизнес

Георги Сотиров Проф. Иванов, това е първото Ви интервю за в. „Строител“ като професор в УАСГ. От миналата календарна година ми е присъдена академичната длъжност „професор”. Считам, че това е естествен резултат…

Прочети още… 139

Доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец: Варненският свободен университет е отворен за сътрудничество със строителния сектор

Георги Сотиров Доц. Петкова-Слипец, освен научен секретар на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” Вие сте и ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) координатор на звеното. Възползват ли се…

Прочети още… 198

Проф. д-р инж. Петър Павлов: Доказахме необходимостта от създаването на Национален център по сеизмично инженерство

Георги Сотиров Проф. Павлов, каква е причината да бъде разработено проектното предложение „Изграждане и развитие на Център за компетентност по сеизмично инженерство“, което беше подадено по Оперативна програма „Наука и образование за…

Прочети още… 194

Последни

Най-много 20 посетени публикации в последните 7 дни:

Търсене в архив

Дата
Категория
Търси с Google