Наука

Био алтернатива на асфалта

Проектът „Sand.stone.road“ на Томас Косбо и Андрю Уетцлер от Съединените щати спечели голямата награда в конкурса Iida awards 2010, организиран от „Дизайнбум” съвместно с „Инхеон метрополитен сити“ (Южна Корея).
Отчитайки необходимостта от екологична алтернатива на асфалта, проектът предлага биопроцес на преработка на пясък. Обикновен микроорганизъм (Bacillus Pasteurii Microbe) променя свойствата на пясъчните зърна и ги превръща в стабилен материал.
По думите на самия дизайнер „светът има проблеми с един материал, който се намира пред вратата на всеки дом. Асфалтът се използва като материал за настилка през последните 80 години. В същото време при неговото производство, полагане и експлоатация се отделят изключително токсични химикали. Освен това асфалтът допринася в много голяма степен за т.нар. urban heat island effect, като се нагрява до температури от порядъка на 48-67 градуса. За настилка на пътищата се използват и огромни количества петрол. Нашият проект предлага една органична алтернатива за създаване на настилка от пясък, като така се елиминират всички вредни ефекти от използването на асфалта“.
Някои от големите предимства на настилката с биологично модифициран пясък са:
 20% повишение на отражателната способност на пътя, с което температурата в градовете може да се намали с 2-3 градуса;
 намаляване на вредните газове, които се отделят от превозните средства;
 увеличаване видимостта на пътя през нощта и намаляване на необходимостта от изкуствено осветление, както и повишена безопасност на движението;
 настилането на всички пътища с тази пясъчна настилка би довело до спестяване на въглеродни емисии на стойност 400 милиарда долара.