Наука

Нанотехнологиите ще са хит през XXI век


„Развитието на нанотехнологиите в България” бе темата на първия голям семинар, който организира Сдружението за иновации и нови технологии (СИНТ). То се проведе в Технологичен център София, а основната дискусия беше около това, че нанотехнологиите бързо се превръщат в ключови за XXI век.
Един нанометър представлява една милионна от милиметъра. С помощта на нанотехнологиите могат да бъдат подобрени много свойства на материалите и да бъдат създадени нови продукти с широко приложение, включително и в строителството. Под ръководството на заместник-председателя на СИНТ Марияна Хамънова д-р Константин Балашев представи лабораторията „Атомно-силова микроскопия“ на СУ „Св. Климент Охридски”. Той работи в нея от създаването й преди две години. Специфичната апаратура в лабораторията има възможност да представи с голяма точност различни предмети и повърхности като двуизмерни и триизмерни модели. Благодарение на новите технологии този процес може да се извършва с голяма скорост, да се прилага в индустрията при еволюцията в повърхностната структура на дадени образци.
Неговият колега д-р Георги Йорданов представи друга лаборатория в Софийския университет - Студентската изследователска лаборатория по нанотехнологии. Тя работи в области като синтез и приложение на полупроводникови наночастици и полимерни наночастици за разпространение на лекарства в организма. В лабораторията работят 80% студенти. В бъдеще д-р Йорданов очаква подкрепа, с която студентската лабораторията да може да продължи да се развива и професионализира. За тази цел е необходимо да се привлекат повече сътрудници за работа по проектите, както и допълнително финансиране.
Някои от участниците от БАН работят в област-та на нано и соларните технологии. В България се говори вече за приложение на органични фотоволтаици и органични соларни клетки. Фотоволтаичният сектор е в плановете за развитие на ЕС още от 2000 г. и е високотехнологичен и иновативен, предпоставка за икономически растеж. Ботевградската фирма „АМГ Технолоджи” ООД пък презентира пред участниците процеса на производство на нано- и микрообекти във фирмата си. Специалистите от фирмата са на мнение, че България трябва да продължава да се развива в сферата на силициевата техника.
По време на дискусията стана ясно, че част от лабораториите са модерно оборудвани, на високо технологично ниво, но други не отговарят на съвременните стандарти. Анализът на ситуацията в момента показва, че комуникацията между науката и индустрията в България бързо трябва да се подобри. Представителите на индустрията очакват от научните среди да ги информират за работните им проекти и да представят предложения за съвместна работа. По този въпрос се стигна до рязка размяна на реплики, защото представителите на университетите защитаваха позицията, че фирмите са тези, които трябва да са активни в проучването на разработките им в актуалните за науката в страната области.
Сдружението за иновации и нови технологии ще организира още две събития на тема „Нанотехнологиите в България”. Инициативата е на Технологичен център София. През февруари 2011 г.
ще се състои финална дискусия между всички експерти в областта на нанотехнологиите, имаща за цел да представи своеобразен план за действие в България.