Наука

Термопомпата като решение за отоплението

Термопомпата е една от най-екологичните възможности за отопление и едновременно с това има висока степен на ефективност. Впечатляващо е, че само от един киловатчас електрическа енергия тя успява да възпроизведе цели пет киловатчаса топлинна енергия.
В зависимост от типа помпа на компанията REHAU могат да се  използват ефективно три различни източника на топлина. Това са земята, подпочвените води и външният въздух. Термопомпата служи за затопляне на водата, както и за отопление през зимата и охлаждане през лятото. Термопомпите REHAU Geo и REHAU Aqua могат да пренасочват охлаждане чрез специално разработена регулираща техника. Комбинацията на една помпа със соларно съоръжение е възможна без проблеми и може да допринесе за още спестяващи ефекти.
Дали в еднофамилни, или многофамилни къщи, многоетажни жилищни сгради, промишлени предприятия, хотели или училища, термопомпата може да се приложи в новото строителство и при саниране на сградите. В зависимост от типа и изпълнението на разположение са класове с мощност от 6-45 kW, което отговаря на 150-500 кв. м жилищна площ.
Предимствата определено са намаляване на годишните производствени разходи, а отоплението става от един източник за цялата система. Техниката е подходяща както за ново строителство, така и за модернизация на съществуващи сгради.