Наука

Фасадна топлоизолация от ново поколение

За да се изгради оптимална система за топлоизолация, която да изглежда перфектно, а също и да има отлични топлоизолационни свойства, трябва да се вземат предвид много фактори. Трябва да се отчетат видът на сградата и материалите, с които е изградена. Преценяват се климатичните особености на конкретното местоположение на сградата, за да бъде изчислен необходимият минимум на топлоизолационния материал. След това се изследват някои специфични особености на местността, като шума например. Знаем също, че от голямо значение за комфорта на обитателите в жилището са топлите стени и тавани, чиято температура трябва да бъде близка до тази в помещението. Друг момент пък е стените да са с необходимия и достатъчен коефициент на паропропускливост, позволяващ на сградата да „диша”, да пропуска лесно парите в околната среда, без да се задържа влага в помещенията. Така се избягва проблемът с развитието на плесени и гъбички.
С иновационната си система за топлоизолация „Баумит” решава много от проблемите при топлоизолирането. Baumit open® plus nano е революционна топлоизолационна система, базираща се на най-новите научни постижения в областта. Много специалисти смятат, че създаването на тази система е един от върховете в откритията и развитието на системите за фасадна топлоизолация за всички времена.
До появата на Baumit open® plus nano за топлоизолационен материал се използваха плочи EPS (експандиран полистирен), който притежава доста добри топлоизолационни свойства и е един от най-използваните материали за топлоизолация. Интегрираната система за топлоизолация, е с много иновационни компоненти. Плочите EPS са заменени с open® плоча, снабдена с 2500 отвора, като всеки е с диаметър около 2-3 мм. Това в никакъв случай не влошава показателите откъм топлоизолация на сградата. Тази висока паропропускливост спомага за лесното отвеждане на водните пари извън фасадата, което вече беше споменато като плюс.
Всички компоненти на системата за фасадна топлоизолация Baumit open® plus nano са произведени така, че да се получи оптимален ефект на топлоизолация, висок коефициент на паропропускливост (може би най-добър сред всички системи за топлоизолация), както и перфектен естетически вид на цялата сграда.
Специалната графитено сива плоча open® plus увеличава ефекта от направеното саниране с около 20%. Плочите повишават и шумоизолационните показатели. Така имаме перфектно топло- и шумоизолирана фасада с оптимална енергийна ефективност. С иновацията Клебе анкер се избягва и появата на термомостове. Стандартно термомостове се получават през лошо изолираните части от фасадата, където има цепки, фуги и друг вид некачествени изпълнения, а дори и в местата, където се дупчи фасадата, за да се дюбелират топлоизолационните плочи. Клебе анкерът се забива в носещата стена преди полагането на топлоизолационните плочи. Главите му са със специална форма, по тях се нанася лепилна смес, след което се поставя плочата. Така се избягва нарушаването на целостта на топлоизолацията, като се постига и така необходимото механично закрепване на плочите, гарантиращо здравина и дълготрайност на системата. Напълно се избягват термомостовете, а клебе анкерът става незаменим при лепенето на значителни дебелини на плочите. Иновациите в системата за топлоизолация Baumit open® plus nano не свършват дотук. Думичката nano в системата идва от Nanopor Putz/нанопор мазилка. Отличава се с ефекта на самопочистване, дължащ се на абсолютно гладката повърхност на микрониво. Прашинките са много по-големи от частиците на нанопор мазилката и не могат да се захванат върху нея. Така фасадата остава чиста и дълготрайно предпазена от всички вредни фактори.
Перфектната система за топлоизолация Baumit open® plus nano влага в себе си оптимална топло- и шумоизолация, иновационни технологии на закрепване и избягване появата на нежелани термомостове, както и революционно финишно покритие - драскана самопочистваща се мазилка „Нанопор”. Влагането на тази система за топлоизолация означава минимална инвестиция, бързо възвръщане на средствата и печалба от спестена енергия за цял живот.